Vzácne ženy z titulky

Vzácne ženy z titulky!

Občianske združenie Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodním, to nie sú len zakladajúce členky tohto združenia, ktoré sa tu na vás usmievajú z titulky, to sú aj ďalší dobrovoľníci z aktívnej exekutívy združenia Katka, Lenka, Martin, Otka, Marcela, Clemens ktorí s nimi odpracovali za minulý rok spoločne 3876 hodín žitého občianskeho aktivizmu. To sú aj ďalší 13 noví členovia Platformy rodín, ktorí sa rozhodli stať ďalšími aktivistami Platformy rodín a v neposlednom rade je to tiež 680 rodín v ktorých vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a ktoré im zaslali autentické podnety situácií, v ktorých sa ich rodina ocitla a potrebujú ich riešiť.

Aj z toho dôvodu títo rodičia pokračovali v roku 2017 v aktivitách, ktorými komunikujú autenticky, verejne a v spolupráci s odborníkmi to, čo je pre nich podstatné.

Aj preto uskutočnili 132 konkrétnych aktivít a komunikovaných podnetov kompetentným, odborníkom a verejnosti.

Haló Slovensko, si naladené na ich vypočutie?