Tlačová správa: Platforma rodín k zvyšovaniu opatrovateľského príspevku

Platforma rodín oceňuje, že Ministerstvo práce predkladá do vlády dorovnanie výšky opatrovateľského príspevku na úroveň čistej minimálnej mzdy. Zvýšením sa umožní naplniť časť potrieb rodín, čím sa podporí aspoň základné prežitie rodín s členom so zdravotným znevýhodnením. Tieto zmeny sú však stále nedostatočné, sú navrhované bez valorizačného mechanizmu a podmieňované množstvom ďalších kritérií, v dôsledku ktorých opatrovateľský príspevok nemusí byť priznaný vôbec. Absentujú komplexné a systémové riešenia problémov, s ktorými sa rodiny detí so zdravotným znevýhodnením denne boria.

Tlačová správa_Platforma rodín_zvyšovanie opatrovateľského príspevku