Slovenská republika: prijať odvážnejší prístup k zabezpečeniu inkluzívneho vzdelávania a posilniť bezpečnosť novinárov

Prečítajte si zaujímavé kritické vyjadrenie na adresu Slovenska od komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, ktorý SR navštívil 15.-19. júna. Na zreteľ si zobral i inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.

Bratislava, 16. marec 2018

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/slovak-republic-adopt-a-bolder-approach-to-ensure-inclusive-education-and-strengthen-the-safety-of-journalists