Stanoviská

Spoločné body MVO komunikované Výboru sociálnych vecí NR SR
máj 2018

Výročná správa 2017_Platforma Rodín detí so ZZ
Dovoľte nám predložiť výročnú správu za prvý celý rok existencie nášho občianskeho združenia. Súčasne Vám chceme ešte raz poďakovať za všetky formy pomoci, ktoré ste Platforme rodín nezištne ponúkli a realizovali.
Platforma rodín detí so ZZ, 1. máj 2018

Stanovisko k Vzdelávaciemu programu detí so ZZ pre MŠ_Júl 2017
Zverejnený Štátny vzdelávací program zavádza MŠ povinnosťi ktoré nie je možné splniť