Otvorené listy

Otvorený list MVO zastupujúcich osoby a rodiny detí so zdravotným znevýhodnením
2. máj 2018

Otvorený list k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami v materských, základných a stredných školách na Slovensku
Spoločne s ďaľšími organizáciami sme otvorenám listom oslovili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny pedagogický ústav.

23. novembra 2017

Otvorený list poradenským centrám
V marci 2017 sme listom povzbudili poradenské centrá k rozširovaniu služieb aj pre naše deti

16. marca 2017