My v médiách

TA3 – Hlavne spravy zo 17 marca 2018
Televízia TA3 odvysielala pekne spracovanú reportáž o inkluzívnom vzdelávaní novinárky Hany Džurnej. Reportáž začína od 16:15

22. január 2016 – STV2 – Família – Brankov iný svet
Martin Dvorecký v relácii Família

11. septembra 2015 – STV2 – Família – Iné farby života
Mária Tomáško v relácii Família

16. júna 2016 – STV2 – Família – NE / BEZPEZPEČNÁ TRAŤ
Tatiana Bednáriková v relácii Família

17.3.2018 – STV2 – Cesta – život s CDKL5
Alexandra Mikulec v relácii Cesta predstavila život s dieťaťom s genetickým ochorením CDKL5 a v krátkosti i činnosť Platformy rodín detí so ZZ

26.11.2017 – TVJOJ – Otvorený list ministerstvu školstva
Katarína Mažárová k Otvorenému listu Inklukoalície

26. novembra 2017

Novela zákona o Sociálnych službách zavádza povinnosť VUC preplácať služby Včasnej Intervencie
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením už rok zdôrazňuje, že služba včasnej intervencie môže výrazne ovplyvniť životy rodín, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím.

4. septembra 2017

Pohoda 2017
Vďaka nadácii orange máme možnosť tlmočiť naše ciele na najvačšom festivale na Slovensku.

27. júna 2017