My v médiách

22.Máj 2018_časopis Slovenka_Sme hlasom našich detí

„Verím, že ak sa rodiny, v ktorých vyrastajú deti s akýmkoľvek znevýhodnením, spoja, vytvoria rodičovskú silu, ktorá dokáže uskutočniť zmenu.“ O tom je presvedčená naša Mgr. JANA LOWINSKI, štatutárna zástupkyňa združenia Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

30.3.2018 – STV2 – Família – Zákaz skákania
Učia sa žiť s “ inakosťou “ svojho syna. Slovenka Janka a Nemec Clemens sa zoznámili ako vrcholoví manažéri v nadnárodnej zahraničnej firme na Slovensku. Svojmu synovi venujú nadštandardnú osobnú i materiálnu starostlivosť, žijú striedavo v Nemecku aj tu u nás pri Piešťanoch. Na Slovensku ostali aj preto, že Janka sa rozhodla angažovať za práva ďalších rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako bývalá špičková manažérka to s nezlomnou vierou a húževnatosťou bezodplatne robí vo voľnom čase.
Janka hovorí: „Viem, že by bolo oveľa pohodlnejšie luxusne žiť sama pre seba a svoju rodinu v Nemecku, ale TU sme doma! A v tých mojich šialených občianskych aktivitách niekedy skáčem aj tam, kde je možno „skákať zakázané“, ale inak sa to nedá, ak chcete niečo dosiahnuť.“
Janka Lowinski, štatutárka našej Platformy rodín detí so zdravotným znevyhodnením, sa s manželom a synom rozhodli pootvoriť dvere do súkromia svojej rodiny. Nech sa páči pozrite si ďalší príbeh členky Platformy rodín v dokumente Família.

17.3.2018 – STV2 – Cesta – život s CDKL5
Alexandra Mikulec v relácii Cesta predstavila život s dieťaťom s genetickým ochorením CDKL5 a v krátkosti i činnosť Platformy rodín detí so ZZ

TA3 – Hlavne spravy zo 17. marca 2018
Televízia TA3 odvysielala pekne spracovanú reportáž o inkluzívnom vzdelávaní novinárky Hany Džurnej. Reportáž začína od 16:15

netky.sk – 22. február 2018 – Každé dieťa musí mať možnosť rozvíjať sa, tvrdí Koalícia za spoločné vzdelávanie
Na Slovensku vznikla vo februári Koalícia za spoločné vzdelávanie združujúca zatiaľ 13 členov. Mimovládne a profesijné organizácie učiteľov, odborníkov a zástupcov rodičov chcú spolupracovať a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku, bez ohľadu na fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové a iné podmienky.

 

16. júna 2016 – STV2 – Família – NE / BEZPEZPEČNÁ TRAŤ
Tatiana Bednáriková v relácii Família

22. január 2016 – STV2 – Família – Brankov iný svet
Martin Dvorecký v relácii Família

26.11.2017 – TVJOJ – Otvorený list ministerstvu školstva
Katarína Mažárová k Otvorenému listu Inklukoalície
26. novembra 2017

Novela zákona o Sociálnych službách zavádza povinnosť VUC preplácať služby Včasnej Intervencie
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením už rok zdôrazňuje, že služba včasnej intervencie môže výrazne ovplyvniť životy rodín, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím.
4. septembra 2017

Pohoda 2017
Vďaka nadácii orange máme možnosť tlmočiť naše ciele na najvačšom festivale na Slovensku.
27. júna 2017

11. septembra 2015 – STV2 – Família – Iné farby života
Mária Tomáško v relácii Família