Rodičia rodičom

 Tichý hlas rodín nechávame zaznieť
verejne     • autenticky      s odborníkmi

Milý rodič,

si v situácii, ktorá je pre Teba nová a našla Ťa nepripraveného. Zistenie, že Tvoje dieťa má zdravotné znevýhodnenie, vyvoláva množstvo otázok, na ktoré teraz nevieš nájsť odpoveď. Chceme Ti povedať, že nie si sám. Určite nájdeš ľudí pripravených Ti poradiť a pomôcť.

Máš na výber, či sa necháš odradiť ľútosťou a predsudkami okolia, alebo to bude pre Teba výzva na hľadanie spôsobov, ako danú situáciu zváldnuť. Postupne nájdeš informácie a vlastné zručnosti, ktoré Ťa posunú ďalej. Pri svojich rozhodnutiach pozeraj do budúcnosti – aj keď vieme, že je to niekedy ťažké. Mysli na všetkých členov rodiny vrátane seba. Poznaj svoje práva, pretože Tvoja nevedomosť limituje aj Tvoje dieťa. Hlás sa k svojim právam rovnocenne a slušne a staň sa partnerom pre odborníkov. Cesta je dlhá a plná sebazapierania, no oplatí sa ňou kráčať.

Teš sa z maličkostí, ktoré Ťa posúvajú vpred. Tvoja jedinečná životná skúsenosť môže raz obohať iných.

Áno – aj Ty môžeš byť nositeľom zmeny!

Veľa energie a síl želajú 

                                                                        rodičia z Platformy rodín

SPÁJA NÁS RODIČOVSKÁ VÍZIA

Apelujeme na uznanie prirodzenej dôstojnosti detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a presadzujeme ich práva v záujme plnohodnotného a harmonického rozvoja.
Poukazujeme na problémy a potreby týchto detí a ich rodín.
Občianskou angažovanosťou sme rovnocenným partnerom pri presadzovaní našich potrieb v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti.

   CESTA k uplatneniu práv

1. Poznajte svoje práva

Dieťa so ZZ má okrem iného právo na bezplatnú fyzioterapiu, terapie v CŠPP, vzdelávanie v materskej a základnej škole, na kompenzácie zdravotného postihnutia a podporné sociálne služby.
Bližšie informácie o možnostiach podpory rodín detí so ZZ podľa platných zákonov SR nájdete na www.hlasrodin.sk v sekcii Rodičia rodičom.
Platné aktualizované znenia zákonov, vyhlášok a iných právnych predpisov nájdete na www.zakonypreludi.sk.
V súvislosti s právami máte aj povinnosti. Dodržujte ich.

2. Pýtajte sa a požiadajte o pomoc

Úrad, škola, prípadne iný orgán (ďalej len úrad), ktoré budú o Vašich požiadavkách rozhodovať, musia dodržiavať základné zásady správneho konania (§ 3 Správneho poriadku). Jednou zo základných zásad je ich povinnosť poskytnúť Vám pomoc a poučenia, aby ste pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní o svojich právach ujmu.
Pýtajte sa na čo máte nárok, akým spôsobom a akou formou si ho môžete uplatniť.
Dodržiavajte pri komunikácii základné etické
pravidlá. Buďte dôrazní, ale slušní a asertívni.
Ak s Vami príslušný úrad odmieta komunikovať, poskytnúť Vám poučenie a pomoc, pýtajte sa na dôvody. Ak Vás zdôvodnenie  neuspokojí, môžete podať písomnú sťažnosť.
Ak ste sa nedozvedeli odpovede na svoje otázky, napíšte do bezplatnej právnej poradne na www.hlasrodin.sk.

3. Zvoľte správny postup

ako svoje práva uplatniť
Ak už viete, aké máte práva a na čo máte nárok, uplatňujte ich písomnou žiadosťou.
Ak si nie ste istí, požiadajte úrad o informáciu, či je na žiadosť určený záväzný formulár alebo je potrebné, aby ste žiadosť sformulovali sami a aké prílohy je potrebné k žiadosti priložiť.

4 . Bráňte sa, obrana neznamená útok

Výsledkom konania o Vašom nároku je rozhodnutie príslušného úradu, školy atď.
Na konci rozhodnutia je časť „Poučenie“, v ktorej sa dozviete, či a dokedy sa proti rozhodnutiu môžete odvolať.
Ak s rozhodnutím nie ste spokojní, podajte odvolanie (nie sťažnosť).

5. Nevzdávajte sa, pokračujte ďalej

Ak v odvolacom konaní neuspejete a ste o svojom nároku presvedčení, nevzdávajte sa a zvážte použitie ďalších prípustných možností nápravy.
Podajte podnet Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
Upovedomte Platformu rodín. Príklad: Dostali sme podnet od rodičov dieťaťa, ktorému CŠPP odmietlo poskytnúť terapie, keďže ich poradňa nepracuje s deťmi do 3 rokov. Zareagovali sme písomnou výzvou pre CŠPP, aby poskytovali terapie už od narodenia a vyzvali sme Ministerstvo školstva na zvýšenie financovania CŠPP.
Máte možnosť podať podnet na príslušnú prokuratúru. Prokurátor môže vydať protest proti nezákonnému rozhodnutiu alebo upozorní úrad na nesprávny úradný postup.
Máte možnosť podať žalobu na súde. Musíte byť zastúpení advokátom.

Pri uplatňovaní svojich práv začnite tými najzákladnejšími – ľudskými právami:

Právo na prácu aby ste si ho mohli uplatniť, potrebujete podporu v kvalitných službách pre Vaše dieťa a rodinu. Žiadajte, aby inštitúcie, ktorým zveríte svoje dieťa, rozvíjali jeho potenciál a
viedli ho k samostatnosti. Ak sa rozhodnete zostať opatrovateľom svojho dieťaťa, Vaša nepretržitá starostlivosť je 24 hod. pracovný výkon a má byť štátom primerane finančne ohodnotený.
Právo na odpočinok ak rodič dieťaťa so ZZ pracuje alebo sa rozhodol stať sa opatrovateľom dieťaťa, má právo na odpočinok. Štát má zabezpečiť funkčnú odľahčovaciu službu a patrovateľskú službu, ktorá toto právo začne reálne napĺňať.
Právo na prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti terapeutická starostlivosť (fyzioterapeut, logopéd a iné) by mala byť pravidelná a dostupná pre každé dieťa so ZZ, ktoré ju potrebuje.
Právo na prístup k vzdelaniu každé dieťa má právo na vzdelanie, ktoré má byť pre všetkých rovnako dostupné a kvalitné.

„Túžime vychovávať naše zdravotne znevýhodnené deti rodinách, túžime im dať možnosť včas podchytiť aj ich existujúci potenciál, túžime im poskytnúť prístup k vzdelaniu a pripraviť ich najlepšie ako vieme na integráciu do spoločnosti v čo najvyššej kvalite života. Túžime, aby naše rodiny mali rovnocenné miesto medzi ostatnými rodinami na Slovensku.“

rodič

 

Poukazujeme na to, čo rodiny potrebujú
V roku 2017 sme obdržalil 670 rodičovských podnetov. Vďaka pomenovávaniu reálnych rodičovských potrieb pracujeme na systémových zmenách  v spolupráci s 228 organizáciami, 150 poslancami parlamentu a 75 poslancami krajov, ktorým posúvame Vaše podnety! Svojou angažovanosťou sme ich rovnocenným partnerom, prosím pošlite nám ten Váš.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *