Prihláška za člena

Prihláška za člena občianskeho združenia
Meno a priezvisko
Prosíme, vo formáte: +421 xxx xxx xxx
Prosíme, vyplňte ak ste aj / alebo členom, zamestnancom inej mimovládnej organizácie. A akú prienikovú oblasť s témou práv detí so zdravotým znevýhodnením a ich rodín nachádzate:
Prosíme, uveďte aktuálny vek dieťaťa len ak ste rodičom alebo iným rodinným príslušníkom dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.
Prosíme, označte znevýhodnenie, prípadne znevýhodnenia, ktoré najviac vystihujú dieťa/osobu so zdravotným znevýhodnnéním.
Prosíme, na túto otázku odpovedajte len ak ste členom rodiny dieťaťa/osoby so ZZ.
Prosíme, vyberte jednu z možností.
Prosíme, vyberte jednu alebo viac možností, ktoré vystihujú Váš záujem o danú problematiku.
Prosíme, o vyplnenie tejto otázky pre zváženie ďalších cieľov občianskeho združenia.