Právna poradňa

Na vaše právne otázky z oblasti zdravotníctva a sociálnej oblasti odpovedá JUDr. Katarína Fedorová

Právna poradňa