Poznáme nominantky v ankete SLOVENKA ROKA 2018!

Poznáme nominantky v ankete SLOVENKA ROKA 2018!

Hlasovať môžete od 26. februára 2018 12:00 do 1. júna 2018 12:00 prostredníctvom SMS na číslo 7504 v tvare SR 1 – 28, kupónmi z týždenníka Slovenka alebo Online na www.slovenkaroka.sk/hlasovanie.
Cena SMS je 1 eur s DPH., službu zabezpečuje spoločnosť MegaVox, s.r.o.

Príklad hlasovania formou SMS: Ak chcete dať hlas nominantke číslo 1, tak pošlite SMS v tvare SR (medzera) číslo kandidátky na číslo 7504.

V kategórii Charita sú nominovaná naša:

Mgr. JANA LOWINSKI,
štatutárna zástupkyňa združenia Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako matka zdravotne znevýhodneného syna, ktorá pozná problémy, s akými sa tieto deti stretávajú, vytrvalo zápasí o uznanie ich prirodzenej dôstojnosti. Usiluje sa o účinnejšie presadzovanie potrieb a včasnej podpory rodín, komplexnej stimulácie vývinu detí a ich inkluzívneho vzdelávania.