Tlačové správy

Je Slovensko sociálny štát?
Platforma reaguje na výsledky medzirezortného pripomienkového konania zmeny zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
28. apríl 2018

Február_TS_Platforma rodín za spoločné vzdelávanie detí

Inklukoalícia spustila petíciu k vzdelávacím programom
Viaceré stavovské organizácie, odborníci, učitelia, rodičia i občania zjednotení v neformálnej Koalícii za spoločné vzdelávanie vyjadrili otvoreným listom nespokojnosť s aktuálnymi štátnymi vzdelávacími programami pre detí so špeciálnymi edukačnými potrebami vo všetkých školách. Aktuálne je spustená verejná petícia k otvorenému listu s cieľom dosiahnuť čo najskôr adekvátnu odozvu a diskusiu kompetentných. Konkrétne požiadavky a návrhy na zmenu vzdelávacích programov je koalícia pripravená predostrieť na rokovaní Ministerstvu školstva.
27. novembra 2017

Tlačova správa SKU, SACEI, SPV, SV OMEP a Platformy rodín detí so ZZ k zmenám v MŠ
Ministerstvo Školstva vydalo pokyny ohľadom našich detí v MŠ ktoré komplikuje ich umiestnenie.
2. augusta 2017

Otázky a odpovede k počtom asistentov učiteľa na školách
Naša reakcia na otázky redaktora v relácii na Rádiu Lumen
2. augusta 2017

Reakcia na stanovisko Ministerstva školstva k asistentom učiteľa
V diskusnej relácii rádia LUMEN „Zaostrené“, ste si mohli okrem iného vypočuť stanovisko Ministerstva školstva k počtu asistentov pre naše deti.
2. augusta 2017

Pripomienky k Národnému programu „Učiace sa Slovensko“
Platforma rodín vytvorila s prizvanými zástupcami mimovládnych organizácií, stavovských organizácií a odborníkov spoločné stanovisko k Národnému programu „Učiace sa Slovensko“
30. júna 2017