Poslanie

Prečo vznikla Platforma rodín?

Existencia spoločnej rodičovskej platformy je dôležitá, aby boli:

Autenticky vyžadované potreby spajájúce všetky slovenské rodiny, v ktorých vyrastá dieťa
s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením
Verejne komunikované spoločné podnety formou dosiahnutia zmeny
S odborníkmi pripravené aplikovateľné riešenia

Spája nás rodičovská vízia

Uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom so zdravotným znevýhodnením a presadzovanie ich práv
Poukazujeme na problémy a potreby týchto detí a ich rodín, občianskou angažovanosťou sme
rovnocenným partnerom pri presadzovaní našich potrieb v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti.

Súčasné priority Platformy rodín

Sociálno-ekonomická situácia rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
Prístup ku vzdelávaniu detí so zdravotne znevýhodneným
Včasná intervencia a ďalšie podporné služby pre rodiny detí so ZZ

Aj malý každodenný krok je cesta k napĺňaniu nášho poslania

Poskytujeme rodinám detí so zdravotným znevýhodnením platformu pre presadzovanie ich potrieb a poradenstvo vďaka autentickosti, profesionalite a odbornej znalosti.
Poskytujeme komplexné informácie a podporujeme funkčné služby pre rodiny.

Akú podporu rodiny detí so zdravotným znevýhodnením potrebujú