Novinky


Naše aktivity

 

Novinky z nášho FB

Špeci zábavný park, úžasné...👍♥️

Tip pre školy a zariadenia, aby deťom s hendikepom mohli uľahčiť podmienky.

Facebook photo

Čo bude z detí so zdravotným postihnutím, keď ich vývin v ranom veku štát nepodporí? Sledujte dnes priamy prenos z NRSR, prerokovávať sa má v bode 28 novela zákona o sociálnych službách. Je smutné, že naše pripomienky na vyššie financovanie ambulantných služieb DSS pre deti a dostatočné financovanie včasnej intervencie návrh novely z dielne ministra Richtera nezohľadňuje.

Šport je fenomén, ktorý spája ľudí bez rozdielu, chuť súťažiť a prežívať víťazstvá máme totiž všetci rovnakú. "Šport je tá najľahšia a najkrajšia cesta inklúzie", hovorí Eva Gažová, národná riaditeľka Special Olympics Slovakia. Preto táto organizácia začala so vzdelávacím cyklom, v rámci ktorého chce študentom stredných škôl čo najlepšie vysvetliť význam a dôležitosť toho, čo znamená inklúzia pre zdravotne a mentálne postihnutých ľudí.🚴⛷🏊🏻🚣🏼🏋🏻⛹🏼

Organizácia muskulárnych distrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie Žilina srdečne pozýva na informačný seminár o osobnej asistencii, ktorý organizuje vo štvrtok 12.10.2017 v čase od 16-18.00 v bezbariérových priestoroch budovy SEVIS (Kuzmányho 8, Žilina, zasadačka 3.posch.).

Seminár je vhodný pre osoby s ŤZP hľadajúce osobných asistentov, prípadne pre ich rodinných
príslušníkov, ako i pre záujemcov o výkon činnosti osobného asistenta.

Cieľom seminára bude postupne sformovať komunitu podporujúcu osoby s ŤZP v žilinskom regióne a naštartovať
spoluprácu v rámci viacerých subjektov.

Tento školský rok ministerstvo vyhovelo približne každej tretej žiadosti na asistenta. Školy žiadali 5095 asistentov pre takmer 15-tisíc žiakov. Ministerstvo ich zafinancovalo 1732.

Nenechajte si ujsť akciu z dielne Slovenskej komory učiteľov a OZ InkluCiTy. Pôjde o panelovú diskusiu pre angažovanú odbornú, ale aj laickú verejnosť.

Ďakujeme za priestor a možnosť zúčastniť sa odborného kolokvia na pôde NRSR a vyjadriť sa k nedostatkom v novele zákona o sociálnych službách a v mene Platformy rodín odprezentovať dve zásadné požiadavky:
- 100-percentný príspevok v odkázanosti navrhujeme okrem pobytových služieb poskytnúť aj ambulantným službám, ktoré sa starajú o deti do osemnásť rokov
- Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby, ak ide o službu včasnej intervencie, sa určí v prepočte na počet hodín poskytovanej včasnej intervencie minimálne tromi odbornými zamestnancami, pričom minimálna výška hodinovej sadzby je 16,7 eur

Facebook photo

Zaujímavý článok o tom, čo znamená inklúzia a aký je jej stav na Slovensku v podaní detského psychológa doc. PhDr. Vladimíra Dočkala, CSc.