Newsletter – November 2018 – Spájanie je cesta a cieľ – Ďakujeme

Milí rodičia a podporovatelia,

rok 2018 sa v Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením nesie v znamení pripomienkovania plnenia dohovoru OSN, kde sa nám doteraz podarilo získať:

vyjadrenie ministerstva školstva o osobnej asistencii v školách, ktorú má pre deti vykonávať pomocný vychovávateľ. Budeme sa jej dožadovať s podporou ďalších mimovládnych organizácií,
zvolanie a účasť v pracovnej skupine na definovanie zdravotníckych činností v škole pre potreby detí so zdravotným znevýhodnením. Spojili sme sa so zástupcami ďalších 1 700 rodín,  aby sme jasne pomenovali nevyhnutnosť týchto činností,
verejný priestor na komunikovanie nárastu vylučovania detí so zdravotným znevýhodnením zo škôl,
zvolanie a účasť v pracovnej skupine s ministerstvami práce, školstva a zdravotníctva na spoločné budovanie systému včasnej intervencie. Je to ďalší splnený bod na ceste k včasnej intervencií, akú chceme: pre celú rodinu v jej prirodzenom prostredí, včas, od tímu odborníkov naprieč rezortami, partnersky v kontinuálnom sprevádzaní.

Platforma sa tiež zasadila o zrušenie limitu 20 hodínpre deti v škole v súbehu s poberaním opatrovateľského príspevku, tak ako je stanovené v novele zákona o kompenzáciách. Spojili sme sa a ovocím sú zásadné zmeny v kompenzáciách.

Ďalšia naša aktivita vhodná na zmienenie je projekt vzdelávanie laických poradcov, ktorý realizujeme vďaka podpore nadácii Volkswagen a Nadačnému fondu Telekom v nadácii Pontis. Chceme postupne dospieť k tomu, aby v jednotlivých regiónoch boli rodičia – laickí poradcovia, ktorých môžete kontaktovať a vzájomne sa tak viac podporovať.

Nezabudnite si pozrieť aj našu webovú stránku, kam sme pridali vzory žiadostí a odvolaní. Môžete ich využiť pri presadzovaní vzdelávania Vašich detí.

Veríme, že SPÁJANIE JE CESTA A CIEĽ, preto sme sa pre Vás spojili aj tento rok, kedy sme dobrovoľne odpracovali 4 000 hodín. Spoločne sme sa angažovali v 98 aktivitách, v ktorých sa po malých krokoch snažíme o zmenu vedúcu k uľahčeniu života rodinám detí so zdravotným znevýhodnením.
Vďaka Vašej podpore budeme môcť presadzovať práva rodín a zároveň aj samotných detí so zdravotným znevýhodnením aj naďalej. Ak by ste nás chceli podporiť môžete tak urobiť TU.

Ceníme si každú pomoc.

Ďakujeme, že stojíte pri nás. Ďakujeme, že aj vy ste nositeľom zmeny.

 

Mgr. Jana Lowinski
štatutárny zástupca

NEPREHLIADNITE:
Zásadné zmeny v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.