Newsletter – Apríl 2019 – Komisia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, 10 príležitostí pre verejnosť

Milí rodičia a podporovatelia,

Rok 2019 sa v Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením začal naplno v súlade s naším mottom Každý môže byť nositeľom zmeny. To, že sa snažíme presadzovať práva rodín detí so zdravotným znevýhodnením prinieslo ovocie v podobe legislatívnych zmien a naša snaha nezostala bez povšimnutia.

23. januára 2019 vznikla Komisia výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania,  práce a spoločnosti. Komisiu navrhla pani poslankyňa Zuzana Zimenová, ktorá nominovala Janu Lowinski, štatutárnu zástupkyňu Platformy rodín, na členstvo v tejto komisii. Členmi komisie budú poslanci a poslankyne demokratických koaličných a opozičných politických strán so zastúpením v NR SR, ako aj externí odborníci a odborníčky s expertízou v oblasti inklúzie. Jana Lowinski bude tak môcť posilniť činnosť komisie svojou odbornosťou, citlivým prístupom k postaveniu zraniteľných skupín na Slovensku a osobným zanietením pre inklúziu, ktoré sú v jej doterajšej práci neprehliadnuteľné.

Naša členka Katarína Brešťanská spoločne s právničkou Katarínou Fedorovou, ktorá Vám radí prostredníctvom právnej poradne na našej webovej stránke, boli pozvané do februárového natáčania relácie verejnoprávnej RTVS Dámsky klub. Na základe vlastných skúseností a konkrétnej rodinnej situácie Katky Brešťanskej hovorili aj o absurditách systému prideľovania kompenzácií. Katarína Fedorová predstavila v relácii fungovanie prideľovania kompenzácií a tiež aj ako kvôli neoprávneným rozhodnutiam Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pomáha rodinám detí so zdravotným znevýhodnením písať odvolania a žaloby. Záznam z tejto relácie si môžete pozrieť v archíve RTVS, Dámsky klub od 00:47 min https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14057/180121#2851

Nezabudnite si pozrieť aj našu webovú stránku, kde nájdete vzory žiadostí a odvolaní. Môžete ich využiť pri komplikáciách so vzdelávaním Vašich detí.

V marci sme dokončili kompletný obsah vzdelávania v rámci projektu Laických poradcov, ktorým budeme môcť vytvoriť obsahovo bohatý priestor nielen na vzdelávanie, ale i diskusiu, sebareflexiu, aby sa pri podpore iných cítili isto a bezpečne. Projekt laických poradcov je v oblasti podpory rodičov rodičom detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku prvý a jedinečný svojho druhu. Zahraničné skúsenosti potvrdzujú, že laický poradcovia vyzdvihujú občiansku angažovanosť a vedú k systémovým zmenám. Na záver projektu sme počas „búrlivej“ diskusie vytvorili 10 príležitostí ako takzvaný návod pre verejnosť. Pozrite si ich tu a šírte ďalej

Na to, aby sme dosiahli skutočnú zmenu pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny je potrebná spolupráca a spájanie síl pre spoločný cieľ. Zmeny v systéme sa nespravia samé. Začnime malými krokmi meniť spoločnosť k lepšiemu, začnime od seba. Spájajte Vaše úsilie do vzniku spoločnej asociácie prostredníctvom Platformy rodín.

Ešte do konca apríla je možné poukázať 2% daní aj Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Týmto rozhodnutím prispejete k realizácií projektov, ktoré predstavujú pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením novú životnú šancu. Ak by ste nás chceli podporiť môžete tak urobiť TU. Ceníme si každú pomoc.

Ďakujeme, že sa s nami spájate za spoločný cieľ.

Ing. Alena Kunetková
Koordinátorka pre vonkajšiu komunikáciu