Zaujalo nás

Mamička chlapca s postihnutím sa dočkala príspevku na starostlivosť i odškodného

Prieťahy v konaní o priznaní opatrovateľského príspevku a preukazu ZŤP pomohla mamičke trojročného chlapca s Downovým syndrómom vyriešiť česká ombudsmanka Anna Šabatová.  Ministerstvo práce a soc. vecí ČR po intervencii ombudsmanky súčasne tejto mamičke priznalo za neprimeranú dĺžku konania odškodnenie vo výške 20 000 Kč." Maminka chlapce s postižením se dočkala příspěvku na péči i odškodnění Věrejený ochrance práv, 20. apríl 2018
Read More

Platforma rodín deti so zdravotným znevýhodnením je pri zrode Koalície za spoločné vzdelávanie spolu s ďalšími organizáciami, stavovskými organizáciami učiteľov a odborníkov, rodín.

Platforma rodín deti so zdravotným znevýhodnením je pri zrode Koalície za spoločné vzdelávanie spolu s ďalšími organizáciami, stavovskými organizáciami učiteľov a odborníkov, rodín.
Poslaním Koalície je spojiť pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len učiteľov), rodiny,  odborníkov a organizácie v intenzívnej spolupráci, a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku, bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné podmienky. Koalícia vníma potrebu spolupracovať  a presadzovať komplexné riešenia. Každé dieťa musí mať možnosť rozvíjať svoje predpoklady, byť rešpektované, učiť sa v spoločenstve iných detí, dobre sa pripraviť na svoje budúce úlohy a dostať k tomu potrebnú pomoc. Zároveň chce podporovať...
Read More

Poznáme nominantky v ankete SLOVENKA ROKA 2018!

https://www.slovenkaroka.sk/pozname-nominantky-v-ankete-slovenka-roka-2018/ Hlasovať môžete od 26. februára 2018 12:00 do 1. júna 2018 12:00 prostredníctvom SMS na číslo 7504 v tvare SR 1 – 28, kupónmi z týždenníka Slovenka alebo Online na www.slovenkaroka.sk/hlasovanie. Cena SMS je 1 eur s DPH., službu zabezpečuje spoločnosť MegaVox, s.r.o. Príklad hlasovania formou SMS: Ak chcete dať hlas nominantke číslo 1, tak pošlite SMS v tvare SR (medzera) číslo kandidátky na číslo 7504. V kategórii Charita sú nominovaná naša: Mgr. JANA LOWINSKI, štatutárna zástupkyňa združenia Platforma r...
Read More

Slovenská republika: prijať odvážnejší prístup k zabezpečeniu inkluzívneho vzdelávania a posilniť bezpečnosť novinárov

Prečítajte si zaujímavé kritické vyjadrenie na adresu Slovenska od komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, ktorý SR navštívil 15.-19. júna. Na zreteľ si zobral i inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.☘☘☘ Bratislava, 16. marec 2018 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/slovak-republic-adopt-a-bolder-approach-to-ensure-inclusive-education-and-strengthen-the-safety-of-journalists
Read More

Daruj 2% svojho mozgu – prihlasovanie predĺžené do 31. marca 2018

Daruj 2% svojho mozgu – prihlasovanie predĺžené do 31. marca 2018
Program expertného dobrovoľníctva Pomáhať nemusíš len finančne, ak máš aspoň tri roky skúseností, neváhaj nám pomôcť s vytvorením marketingovej stratégie a zapoj sa prostredníctvom neziskovej organizácie Leaf. I my tu máme podanú svoju výzvu, Tvoja pomoc sa Ti Vráti prostredníctvom nových skúseností a kontaktov, tešíme sa na Teba!     https://www.leaf.sk/dobrovolnici/projekt/platforma-rodin-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim/    
Read More

Vzácne ženy z titulky

Vzácne ženy z titulky
Vzácne ženy z titulky! Občianske združenie Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodním, to nie sú len zakladajúce členky tohto združenia, ktoré sa tu na vás usmievajú z titulky, to sú aj ďalší dobrovoľníci z aktívnej exekutívy združenia Katka, Lenka, Martin, Otka, Marcela, Clemens ktorí s nimi odpracovali za minulý rok spoločne 3876 hodín žitého občianskeho aktivizmu. To sú aj ďalší 13 noví členovia Platformy rodín, ktorí sa rozhodli stať ďalšími aktivistami Platformy rodín a v neposlednom rade je to tiež 680 rodín v ktorých vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a ktoré im zaslali...
Read More

 Platforma rodín sa obracia na výbor OSN pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva

 Platforma rodín sa obracia na výbor OSN pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením spoločne s tvoriacou sa širokou Koalíciou za spoločné vzdelávanie, uvedomujúc si potrebu jednotnej spolupráce pri presadzovaní skutočného naplnenia práva na vzdelanie pre všetky deti bez rozdielu predkladá výboru OSN pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva túto správu o stave napĺňania inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením v Slovenskej Republike: A. Výbory OSN pre práva dieťaťa a pre práva osôb so zdravotným postihnutím dal v roku 2016 opätovné jednoznačné odporúčania Slovenskej Republike ako zmluvnému štátu zabezpečiť vyš...
Read More

Choďte na film Obyčajná tvár a určite zistíte že film je aj o Vašej rodine

Choďte na film Obyčajná tvár a určite zistíte že film je aj o Vašej rodine
večer som bola po sto rokoch v kine, nie tak ako sa sem tam pokúšam zdrhnúť so svojím manželom, ale tak výnimočne s ďalšou parťáčkou z našej Platformy rodín detí so ZZ.  Začiatok bol rozpačitý....nie, nie ten začiatok filmu, ale ten náš, lebo sme kino stihli len tak tak na poslednú chvíľu ako to už v našich rodinách býva (a nehovorte, že nikdy nemeškáte :-) No naše vynaložené úsilie s cieľom "stihnúť prísť do kina a užiť si ho" stálo naozaj za to.  O recenziu na film sa pokúšať ani náhodou nebudem, tá už napísaná dávno je a je k nemu ako vždy aj pekný  trailer, ktorí nájdete prilepený dole....
Read More