newsletter

Newsletter – Apríl 2019 – Komisia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, 10 príležitostí pre verejnosť

Milí rodičia a podporovatelia, Rok 2019 sa v Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením začal naplno v súlade s naším mottom Každý môže byť nositeľom zmeny. To, že sa snažíme presadzovať práva rodín detí so zdravotným znevýhodnením prinieslo ovocie v podobe legislatívnych zmien a naša snaha nezostala bez povšimnutia. 23. januára 2019 vznikla Komisia výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania,  práce a spoločnosti. Komisiu navrhla pani poslankyňa Zuzana Zimenová, ktorá nominovala Janu Lowinski, štatutárnu zástupkyňu ...
Read More

Newsletter – Marec 2019 – Darujte 2%

Staňte sa aj vy nositeľmi zmeny a pomôžte nám žiť normálny život. Poukázaním 2% z Vašich daní nám pomôžete pokračovať v našej práci. Vaše 2% z daní nie sú žiadnou sumou navyše, sú súčasťou Vášho povinného odvodu. Týmto rozhodnutím však prispejete k realizácií projektov, ktoré predstavujú pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením novú životnú šancu.  
Read More

Newsletter – November 2018 – Spájanie je cesta a cieľ – Ďakujeme

Milí rodičia a podporovatelia, rok 2018 sa v Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením nesie v znamení pripomienkovania plnenia dohovoru OSN, kde sa nám doteraz podarilo získať: • vyjadrenie ministerstva školstva o osobnej asistencii v školách, ktorú má pre deti vykonávať pomocný vychovávateľ. Budeme sa jej dožadovať s podporou ďalších mimovládnych organizácií, • zvolanie a účasť v pracovnej skupine na definovanie zdravotníckych činností v škole pre potreby detí so zdravotným znevýhodnením. Spojili sme sa so zástupcami ďalších 1 700 rodín,  aby sme jasne pomenovali nevyhnut...
Read More

Newsletter – Február 2018 – Prečo som sa pripojila

Prečo som sa pripojila. Drahí podporovatelia a členovia Platformy rodín, ako sme sa ocitli v novom roku 2018 a rozmýšľali nad zacielením nášho ďalšieho pôsobenia, zistili sme, že vlastne Vám, našim podporovateľom, niečo dlžíme. Aké sú naše dôvody, prečo sme sa pripojili k Platforme rodín? Aký zmysel vidíme v jej aktivitách? Pozrite si video, ktoré na túto tému natočili naše členky a členovia: https://www.youtube.com/watch?v=WqszIYYqV7E&feature=youtu.be Prečo som sa pridala/pridal k Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením? Veríme že: • Dôležité je spájať sa. • Rodičovská...
Read More

Newsletter December 2017 – Vianoce

Chcem podporiť Platformu rodín Drahí podporovatelia a členovia Platformy rodín, vyspelosť štátu nie je v prijatí právnych noriem a dohôd zabezpečujúcich rovnosť šancí, ale v ich napĺňaní. Ich napĺňanie však my, rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, pomenovávame prívlastkami ako „nefunkčné“, „pro forma“, či dokonca často rezignujeme na existujúci stav. Aj z toho dôvodu sme počas celého roka 2017 pokračovali v aktivitách, ktorými komunikujeme autenticky, verejne a v spolupráci s odborníkmi to, čo je pre nás podstatné. Jeden bod našej žitej etiky znie „Nič o nás bez nás“, no aj nás samých...
Read More

Newsletter Marec 2017 – Poďakovanie

Hlas rodičov, ktorý je tichý, nechávame verejne zaznieť. Tentokrát vo veci asistentov na školách. Dobrý deň, ďakujeme Vám za podporu hromadnej pripomienky k asistentom učiteľa, za Váš podpis i šírenie tejto myšlienky. Sme nadšení z odozvy a rýchlosti reakcií. Je to pre nás signál, že téma podhodnoteného financovania asistentov učiteľa a nielen ich, Vám nie je ľahostajná. Od úspešnej podpisovej kampane sa udiali veci, o ktorých Vás chceme informovať. 1.ROZPOROVÉ KONANIE Hromadná pripomienka bola podaná, "pozvania" so zástupcami MŠ SR prevzaté a v pondelok 27. marca 2017 budeme trvať na to...
Read More

Newsletter Február 2017 – Čo nasledovalo po Vašej podpore rodičov s deťmi s ŤZP?

  Hlas rodičov, ktorý je tichý, nechávame verejne zaznieť. Dobrý deň, Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z. sa už niekoľko mesiacov snaží presadiť, aby žiaci so zdravotným postihnutím mali nárok na asistenta v škole. Preto sme sa stali iniciátorom Hromadnej pripomienky verejnosti k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhujeme v nej, aby poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie potreb...
Read More

Newsletter Január 2017 – Hlavné míľniky Platformy rodičov za rok 2016

Hlas rodičov, ktorý je tichý, nechávame verejne zaznieť. Ďakujeme, takto pred rokom ste podporili požiadavky rodičov s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Spolu tak urobilo 2408 individuálnych podporovateľov a 31 mimovládnych organizácií. Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením potom oficiálne vznikla ako občianske združenie aj vďaka povzbudeniu z tejto petície. Za tento rok sa nám podarilo zadefinovať priority, naštartovať spolupráce a pôsobiť ako partner ako rodinám a partnerským organizáciam, tak aj voči verejným orgánom. Hlavné mílniky našej práce ukazuje časová os. ...
Read More