Stretnutie na Štátnej Školskej Inšpekcii

By administrator|september 19, 2017|Aktivity|

Dňa 11. 9. 2017 sa Platforma rodín stretla s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou. Išlo o veľmi príjemné stretnutie, pri ktorom sme našli jednoznačné porozumenie k oprávneným potrebám detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré predkladáme zástupcom odbornej verejnosti. Ponúkla nám spoluprácu pri ich presadzovaní, na čo je však potrebná aj spolupráca rodičov.