Aktivity

Stretnutie na Štátnej Školskej Inšpekcii

Dňa 11. 9. 2017 sa Platforma rodín stretla s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou. Išlo o veľmi príjemné stretnutie, pri ktorom sme našli jednoznačné porozumenie k oprávneným potrebám detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré predkladáme zástupcom odbornej verejnosti. Ponúkla nám spoluprácu pri ich presadzovaní, na čo je však potrebná aj spolupráca rodičov. (viac…)
Read More