Author: Lenka

Newsletter – Február 2018 – Prečo som sa pripojila

Prečo som sa pripojila. Drahí podporovatelia a členovia Platformy rodín, ako sme sa ocitli v novom roku 2018 a rozmýšľali nad zacielením nášho ďalšieho pôsobenia, zistili sme, že vlastne Vám, našim podporovateľom, niečo dlžíme. Aké sú naše dôvody, prečo sme sa pripojili k Platforme rodín? Aký zmysel vidíme v jej aktivitách? Pozrite si video, ktoré na túto tému natočili naše členky a členovia: https://www.youtube.com/watch?v=WqszIYYqV7E&feature=youtu.be Prečo som sa pridala/pridal k Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením? Veríme že: • Dôležité je spájať sa. • Rodičovská...
Read More

Newsletter December 2017 – Vianoce

Chcem podporiť Platformu rodín Drahí podporovatelia a členovia Platformy rodín, vyspelosť štátu nie je v prijatí právnych noriem a dohôd zabezpečujúcich rovnosť šancí, ale v ich napĺňaní. Ich napĺňanie však my, rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, pomenovávame prívlastkami ako „nefunkčné“, „pro forma“, či dokonca často rezignujeme na existujúci stav. Aj z toho dôvodu sme počas celého roka 2017 pokračovali v aktivitách, ktorými komunikujeme autenticky, verejne a v spolupráci s odborníkmi to, čo je pre nás podstatné. Jeden bod našej žitej etiky znie „Nič o nás bez nás“, no aj nás samých...
Read More