Author: Lenka

Newsletter – Február 2018 – Prečo som sa pripojila

Prečo som sa pripojila. Drahí podporovatelia a členovia Platformy rodín, ako sme sa ocitli v novom roku 2018 a rozmýšľali nad zacielením nášho ďalšieho pôsobenia, zistili sme, že vlastne Vám, našim podporovateľom, niečo dlžíme. Aké sú naše dôvody, prečo sme sa pripojili k Platforme rodín? Aký zmysel vidíme v jej aktivitách? Pozrite si video, ktoré na túto tému natočili naše členky a členovia: https://www.youtube.com/watch?v=WqszIYYqV7E&feature=youtu.be Prečo som sa pridala/pridal k Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením? Veríme že: • Dôležité je spájať sa. • Rodičovská...
Read More

Newsletter December 2017 – Vianoce

Chcem podporiť Platformu rodín Drahí podporovatelia a členovia Platformy rodín, vyspelosť štátu nie je v prijatí právnych noriem a dohôd zabezpečujúcich rovnosť šancí, ale v ich napĺňaní. Ich napĺňanie však my, rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, pomenovávame prívlastkami ako „nefunkčné“, „pro forma“, či dokonca často rezignujeme na existujúci stav. Aj z toho dôvodu sme počas celého roka 2017 pokračovali v aktivitách, ktorými komunikujeme autenticky, verejne a v spolupráci s odborníkmi to, čo je pre nás podstatné. Jeden bod našej žitej etiky znie „Nič o nás bez nás“, no aj nás samých...
Read More

Newsletter Marec 2017 – Poďakovanie

Hlas rodičov, ktorý je tichý, nechávame verejne zaznieť. Tentokrát vo veci asistentov na školách. Dobrý deň, ďakujeme Vám za podporu hromadnej pripomienky k asistentom učiteľa, za Váš podpis i šírenie tejto myšlienky. Sme nadšení z odozvy a rýchlosti reakcií. Je to pre nás signál, že téma podhodnoteného financovania asistentov učiteľa a nielen ich, Vám nie je ľahostajná. Od úspešnej podpisovej kampane sa udiali veci, o ktorých Vás chceme informovať. 1.ROZPOROVÉ KONANIE Hromadná pripomienka bola podaná, "pozvania" so zástupcami MŠ SR prevzaté a v pondelok 27. marca 2017 budeme trvať na to...
Read More

Newsletter Február 2017 – Čo nasledovalo po Vašej podpore rodičov s deťmi s ŤZP?

  Hlas rodičov, ktorý je tichý, nechávame verejne zaznieť. Dobrý deň, Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z. sa už niekoľko mesiacov snaží presadiť, aby žiaci so zdravotným postihnutím mali nárok na asistenta v škole. Preto sme sa stali iniciátorom Hromadnej pripomienky verejnosti k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhujeme v nej, aby poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie potreb...
Read More