Author: Lenka

Newsletter – November 2018 – Spájanie je cesta a cieľ – Ďakujeme

Milí rodičia a podporovatelia, rok 2018 sa v Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením nesie v znamení pripomienkovania plnenia dohovoru OSN, kde sa nám doteraz podarilo získať: • vyjadrenie ministerstva školstva o osobnej asistencii v školách, ktorú má pre deti vykonávať pomocný vychovávateľ. Budeme sa jej dožadovať s podporou ďalších mimovládnych organizácií, • zvolanie a účasť v pracovnej skupine na definovanie zdravotníckych činností v škole pre potreby detí so zdravotným znevýhodnením. Spojili sme sa so zástupcami ďalších 1 700 rodín,  aby sme jasne pomenovali nevyhnut...
Read More

Mamička chlapca s postihnutím sa dočkala príspevku na starostlivosť i odškodného

Prieťahy v konaní o priznaní opatrovateľského príspevku a preukazu ZŤP pomohla mamičke trojročného chlapca s Downovým syndrómom vyriešiť česká ombudsmanka Anna Šabatová.  Ministerstvo práce a soc. vecí ČR po intervencii ombudsmanky súčasne tejto mamičke priznalo za neprimeranú dĺžku konania odškodnenie vo výške 20 000 Kč." Maminka chlapce s postižením se dočkala příspěvku na péči i odškodnění Věrejený ochrance práv, 20. apríl 2018
Read More

Platforma rodín deti so zdravotným znevýhodnením je pri zrode Koalície za spoločné vzdelávanie spolu s ďalšími organizáciami, stavovskými organizáciami učiteľov a odborníkov, rodín.

Platforma rodín deti so zdravotným znevýhodnením je pri zrode Koalície za spoločné vzdelávanie spolu s ďalšími organizáciami, stavovskými organizáciami učiteľov a odborníkov, rodín.
Poslaním Koalície je spojiť pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len učiteľov), rodiny,  odborníkov a organizácie v intenzívnej spolupráci, a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku, bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné podmienky. Koalícia vníma potrebu spolupracovať  a presadzovať komplexné riešenia. Každé dieťa musí mať možnosť rozvíjať svoje predpoklady, byť rešpektované, učiť sa v spoločenstve iných detí, dobre sa pripraviť na svoje budúce úlohy a dostať k tomu potrebnú pomoc. Zároveň chce podporovať...
Read More

Poznáme nominantky v ankete SLOVENKA ROKA 2018!

https://www.slovenkaroka.sk/pozname-nominantky-v-ankete-slovenka-roka-2018/ Hlasovať môžete od 26. februára 2018 12:00 do 1. júna 2018 12:00 prostredníctvom SMS na číslo 7504 v tvare SR 1 – 28, kupónmi z týždenníka Slovenka alebo Online na www.slovenkaroka.sk/hlasovanie. Cena SMS je 1 eur s DPH., službu zabezpečuje spoločnosť MegaVox, s.r.o. Príklad hlasovania formou SMS: Ak chcete dať hlas nominantke číslo 1, tak pošlite SMS v tvare SR (medzera) číslo kandidátky na číslo 7504. V kategórii Charita sú nominovaná naša: Mgr. JANA LOWINSKI, štatutárna zástupkyňa združenia Platforma r...
Read More

Slovenská republika: prijať odvážnejší prístup k zabezpečeniu inkluzívneho vzdelávania a posilniť bezpečnosť novinárov

Prečítajte si zaujímavé kritické vyjadrenie na adresu Slovenska od komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, ktorý SR navštívil 15.-19. júna. Na zreteľ si zobral i inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.☘☘☘ Bratislava, 16. marec 2018 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/slovak-republic-adopt-a-bolder-approach-to-ensure-inclusive-education-and-strengthen-the-safety-of-journalists
Read More