Celoslovenské stretnutie rodín a priateľov detí s poruchou sluchu 2017

By administrator|september 12, 2017|Aktivity|

Dňa 16.9.2017 odprezentuje naša Platforma rodinám nepočujúcich detí informácie o svojej činnosti a pomenuje dôvody prečo je dôležité:

– aby existovala spoločná rodičovská platforma
– spájať sa pri presadzovaní spoločných potrieb rodín, v ktorých vyrastá dieťa so ZZ
Platforma rodín ako zakladajúci člen APaPVI bude tiež prednášať o tom, čo je včasná intervencia a aké služby môže poskytovať i rodinám nepočujúcich detí.

 

 

 

Zdielať: