Moderované vstupy na Grand prix Slovania – Vznasadla 2017


Počas majstrovstiev Európy vznášadiel grand prix Slovakia budeme mať v mene platformy rodín deti so zdravotným znevýhodnením a v mene centier včasnej intervencie moderované vstupy počas  športového programu.
Priďte si nás vypočuť a podporiť.