Poskytujeme rodinám detí so zdravotným znevýhodnením platformu pre presadzovanie ich potrieb a poradenstvo vďaka autentickosti, profesionalite a odbornej znalosti. Poskytujeme komplexné informácie a podporujeme funkčné služby pre rodiny.
Existencia spoločnej rodičovskej platformy je dôležitá, aby boli:
Autenticky vyžadované potreby spájajúce všetky slovenské rodiny, v ktorých vyrastá dieťa s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením
Verejne komunikované spoločné podnety s výsledkom dosiahnutia zmeny
S odborníkmi pripravené aplikovateľné riešenia